AuraTransformation™ - en permanent uppgradering av din aura och personliga energi

 

Kort beskrivet medför en AuraTransformation™:

• Samma aurastruktur som dagens barn och ungdomar har.

• Den personliga utvecklingen påskyndas.

• Intuitionen blir bättre och sammankopplas med handlingskraften.

• Utstrålningen och den personliga genomslagkraften förstärks. Har du känt dig "osynlig" tidigare kommer det att bli ändring på det!

• Inre lugn, bättre självkänsla, man hittar kärleken till sig själv.

• Man blir mer sann mot sig själv och sina egna behov.

• Det blir lättare att definiera sig själv och markera sin gränser gentemot andra.

• Omgivningen får en stark förnimmelse av ens personliga livsposition, ofta utan att man har sagt ett ord.

• Det känns lättare att visa öppenhet gentemot andra männsikor. Känslan av att behöva vara "på sin vakt" försvinner.

• Man blir bättre på att leva i nuet och vara spontan istället för att planera sönder livet.

• Större livsglädje!

 

En AuraTransformation™ utförs av en Auraförmedlare som besitter stora helande krafter och en djup inre balans. Till skillnad från andra healare arbetar en Auraförmedlare med balansenergi i stället för att arbeta med rent ljus och får i samband med AuraTransformationen balansen så totalt integrerad i ditt energisystem att du inom kort upptäcker att du inte behöver se så svart-vitt på världen och det du har runt omkring dig. Du får balans i både ditt energifält, som motsvarar din aura och utstrålning, samtidigt som du uppnår en djup inre balans som inte kan förklaras med ord. Den ska helt enkelt upplevas!

En AuraTransformation™ tar ca 2-3 timmar. Auraförmedlaren antingen håller i eller sitter med sina fötter mot klientens fötter
.

En AuraTransformation™ är inte något man gör bara för att prova på, det finns ingen ångerrätt när man väl är transformerad. Medvetandeutvidgningen förpliktar, så AuraTransformation™ är för psykiskt friska människor som vill något mera med sitt liv.

AuraTransformation™ är en snabb väg för föräldrar och andra omsorgspersoner att förstå och kommunicera på lika villkår med dagens barn och ungdomar.

 

Källa: www.auratransformation.se, samt boken "Kristallbarn, indigobarn och framtidens vuxna" av Anni Sennov