De tio vanligaste frågorna om  AuraTransformation™

 

1) Vad är det som händer i en AuraTransformation™?
Alla människor är energi i konstant rörelse. Den synliga delen, kroppen, är en manifestation av de
osynliga energierna som omger och genomströmmar din kropp. Denna mindre synliga del kallas auran.
I en AuraTransformation™ sker det en djup utrensning i systemet. Det är ett jättesprång upp på ett medvetandeplan som det flesta bara tillfälligtvis har kontakt med.
Att vara i kontakt med sin ande
är vad vi alla medvetet och/eller omedvetet söker uppnå. När du har fått en AuraTransformation™ – en medvetandeutvidgning - så vet du intuitivt vad som är bra för dig och vad som inte är bra.
Hur kraftigt detta kommer till uttryck avhänger naturligtvis av vem du är som människa och var i livet du är i din utvecklingsprocess.

 

2) Hur är den normala processen efter en AuraTransformation™?
Det beror helt på vem du är och var du står i ditt liv. Somliga upplever total frid, harmoni och balans, frigörelse och känsla av lycka, klarhet och medvetande om livets fullhet och en djup glädje över att vara här som människa
– att finnas till.
Andra upplever en kaotisk period, där de emotionellt och mentalt rör sig från den ena ytterligheten till den andra.
Erfarenheten visar att de första tre månaderna efter en AuraTransformation™ är en period då du ska finna dig till rätta i ditt nya energifält.
Under den här perioden hittar du den position som blir utgångspunkten för det fortsatta arbetet med din utvecklingsprocess.
Allt faller till ro. Allt hittar sin balans, och den kärlek till dig själv som du upplever blir grunden för din vilja till ett framtida liv i balans.

 

3) Finns det någon väg tillbaka om jag ångrar min AuraTransformation™?
En AuraTransformation™ kan inte göras ogjord. Men den skyddande effekten
kan försvagas om man själv önskar det. Om du är osäker på om du klarar av att hantera den nya friheten i ditt liv som du oundvikligen kommer att uppleva, så är det bäst att du väntar med att genomgå en AuraTransformation™. I så fall är du inte redo att släppa taget om den trygghet som det för en del människor ligger i att leva under begränsade förhållanden. Det kan vara svårt att förstå hur en del människor kan vilja gå tillbaka till det gamla när de har upplevt livsflödet i samband med en AuraTransformation™, men om ett sådant behov uppstår finns alltid möjligheten att välja de gamla ramarna igen, fast på de nya villkoren där man är ett med sin ande och sin kropp.

 

4) Hittar jag kärleken till mig själv efter min AuraTransformation™?
När du genomgår en AuraTransformation™ kommer du att uppfatta, känna och förstå dig själv långt bättre än förut. Med detta följer kärleken till dig själv. Du absorberar ju din djupaste essens.

 

5) Blir alla mina problem lösta eller ska jag fortsätta att arbeta med mig själv efter
en AuraTransformation™? Förlöses allt?
Allt blir inte löst på en gång, men du kommer intuitivt att veta vad som är bra och vad som är dåligt för dig. Hur kraftigt detta kommer till uttryck avhänger av vem du är och var du är i livet och i din personliga
utveckling. Din ”nya” viljestyrka att arbeta med dig själv blir förstärkt. En AuraTransformation™ befriar dig alltså inte från ansvaret för dig själv och din fortsatta utveckling. Tvärtom – AuraTransformation™ för dig i närmare kontakt med just de känslor och tankemönster som har behov av din kärleksfulla omsorg och som kanske just kräver att du tar ansvar för dig själv. På grund av din AuraTransformation™ kommer du alltså som redan nämnts att veta vad som är dåligt för dig och var dina gränser (kanske tidigare omedvetet) har överträtts. Du kommer att märka det när det sker.
Det kan kännas mycket hårt att se och märka de områden i ditt liv där du tidigare har svikit dig själv,
men
det är nödvändigt att se det för att kunna handla adekvat – och du kommer att handla!
Därför är det viktigt att du ger dig själv tid, och även utrymme, för att öva dig på att hantera ditt ”nya jag”.

 

6) Blir jag botad från fysiska sjukdomar och obalanser om jag får en AuraTransformation™?
Oftast är det sinnestillståndet som är avgörande för hälsotillståndet, men sjukdomar kan också relateras till den Karma vi har fört med oss in i detta livet. När vi stärker sinnet via en AuraTransformation™ sker det ibland en del spontana tillfrisknanden, några skulle kanske kalla det för mirakel.
Några människor väljer medvetet det gamla och trygga eftersom de är rädda för att börja titta på de saker som de medvetet har tryckt undan i sig själva, även om det är precis det som behövs för att de ska
känna de positiva
verkningarna av AuraTransformationen™.

 

7) Jag vill gärna få en AuraTransformation™ men hur kan jag vara säker på att jag inte trillar ner i ett ”mörkt hål” eller får en depression, som jag har upplevt tidigare?
Det är inte tillrådligt att gå igenom en AuraTransformation™ om du lider av en depression.
Är du däremot fri från dina depressioner och inte tar medicin är det inget som hindrar att du får en AuraTransformation™. Men du bör vara medveten om att somliga har litet svårare än andra att hitta sin personliga position efter AuraTransformationen, och att det kräver att du under en period får en rad balanseringar som kan underlätta processen.

 

8) Jag har klärvoajanta och helande förmågor. Hur kommer en AuraTransformation™
att påverka dessa förmågor och min fortsatta andliga utveckling?
Klärvoajans betecknar en speciell känslighet för icke-fysiska energier, men den här förmågan har i sig inget att göra med hur långt man
har kommit i sin andliga utveckling och mognad.  Klarseende och ett ”stort” medvetande är inte samma sak.
När du får en AuraTransformation™ kommer intuitionen och den högre klärvoajansen på det andliga planet att växa fram i den naturliga utvecklingsprocess som du genomgår efteråt.
Du kommer med andra ord att förfina dina förmågor. Dessutom kommer du att vara fullständigt skyddad av den nya balanskroppen, inga nervösa problem eller utbrändhet uppkommer, vilket tyvärr är vanligt hos många ”ljusarbetare” i den gamla energin, som har
öppnat upp helt för de astrala energierna. När det gäller helande förmågor kommer dessa att förstärkas kraftigt efter en AuraTransformation™ eftersom du kommer att kunna utnyttja mycket högre energier än vad som tidigare har varit möjligt.

 

9) Hur kan man säga att energierna på jorden ändrades just vissa årtal?
De som jobbat med energier märker tydligt när energierna förändras. Det blir väldigt påtagligt, men sker givetvis inte från en dag till en annan. Frekvenserna och energierna förändras ständigt, precis som att teknikutvecklingen hela tiden går framåt. Men vid vissa tillfällen släpps det fram extra mycket energi, så mycket att man kan tala om ett tydligt steg i utvecklingen. Ungefär som ett litet vulkanutbrott, eller när det släpps en ny version av iPhone eller en uppgradering av World of Warcraft. Dessa “releaser” kan man koppla till vissa årtal i utvecklingen.

 

10) Varför kallas barnen för indigobarn och kristallbarn?
De märkliga orden är egentligen ett sätt att förklara hur energierna som barnen omges av ser ut. Indigobarn eller indigomänniskor har en aura som består av ett stort indigoblått energifält. Kristallbarn eller kristallmänniskor har en aura som består av små kristalliknande glittrande ”prickar”.

 
Källa: www.auratransformation.se