Indigobarn

Indigobarn kallar man de barn som är födda från 1995 och fram tills 2008. Det som kännetecknar dessa barn är att de är födda med en betydligt starkare aura och utstrålning än deras föräldrar. Dessa barn är alltså födda med en indigofärgad aura, som vuxna människor i dag kan integrera via en AuraTransformation™, om de känner sig redo för detta.

Det som är karakteristiskt för indigobarnen är att de är självlärda och att de utan problem kopierar sin omgivning exakt. De kan också komma med nya idéer om hur man kan göra saker. Barnen provocerar ofta sin omgivning med sin uppenbara brist på respekt för många saker, samt deras utpräglade gränslöshet. De har exempelvis ingen respekt för vuxna människor som inte respekterar sig själva.

Bristen på respekt och gränslösheten visar sig i situationer där balansen mellan de människor som barnen umgås med grundläggande saknas. Barnen kan nämligen inte fungera i några som helst sammanhang där det inte finns balans, som barn kunde förr i tiden, där man ofta omedelbart blev straffad om man inte anpassade sig till de vuxnas stränga regler.

Indigobarn föds med en total balans inom sig, även om det inte alltid ser så ut. Därför är barnen utpräglat ärliga och söker sanningen djupt inne i sig själva, de kan inte ljuga, varken för sig själv eller för andra.

Det som ibland kan verka som provokativa tilltag i förhållande till omvärlden sker inte med onda avsikter, det är ett tecken på barnens maktlöshet i förhållande till helhetssituationen omkring dem, där balansen ofta helt kan saknas utan att de vuxna nödvändigtvis reagerar.

Endast mycket få vuxna har samma goda kontakt med sin intuition som indigobarnen eller indigoungdomarna har. Orsaken till barnens och ungdomarnas goda intuition är att deras aura består av ren ande- och intuitionsenergi, eftersom alla ”rena” indigos är födda helt utan själsenergi och karma som begränsar dem i deras personliga utveckling.

Tack vare den rena andliga energin i indigobarnens aura kan de ibland vara farliga för sig själva eftersom de själva tror att de kan allting redan i en tidig ålder men de har ingen erfarenhet av att leva i en fysisk kropp med de begränsningar som detta medför. Det krävs därför stora mänskliga resurser av föräldrarna och övriga omsorgspersoner med den gamla själsenergin för att klara av och kunna tackla samt uppfostra dessa kvicka och mycket direkta, ärliga barn och ungdomar. När man som vuxen själv har fått den nya indigofärgade auran integrerad via en AuraTransformation™ kan man mycket lättare följa barnen och ungdomarna samt deras reaktioner. Det blir dessutom lättare att markera gränser i förhållande till barn och ungdomar.

 

Varken indigobarn eller kristallbarn behöver genomgå en AuraTransformation™.

 

Kristallbarn

Alla barn, som kommer till världen från 2009 och framåt, föds med en fullt utvecklad kristallaura.

I perioden 2004-2008 föddes alla barn med en blandning av indigo och kristallaura, och desto närmare 2009 barnen föds, desto renare kristallaura är de födda med och desto mer kristalliserade är de i kroppen, när de är helt kristalliserade kallas de kristallindivider.

De barn som föds efter 2013 kallas ”rena” kristallmänniskor eftersom de också är kristalliserade i deras nätverksenergi som har med deras socialiseringsförmåga att göra.

Kristallbarn är mycket rena och högfrekventa i deras energier, ärliga till sin natur och extremt sanningssökande i deras umgänge med andra människor. De är mycket medvetna om vad de tycker om och vad de inte tycker om samt vilka personer som är bra för dem att vara tillsammans med.

Kristallbarnen kompromissar inte i något sammanhang överhuvudtaget. De isolerar sig hellre från omvärlden om de själv anser att de är det enda acceptabla sällskap som erbjuds på många mils avstånd.

Inte ens mamma och pappa och de närmaste familjemedlemmarna är självklart utvalda att befinna sig i kristallbarnens närhet. De nya barnen omger sig inte frivilligt med människor som har en begränsad tankegång eller med människor som har styrande eller nedbrytande energier. Om föräldrarna beslutar sig för något annat än precis just det som barnet vill kan man vara säker på att det uppstår ett kaotiskt tillstånd inom kort.
På ett omedvetet plan bär kristallbarnen nämligen runt på en stark inre eld som kan få allt negativt omkring dem att brinna ned fullständigt.

Föräldrar till nya kristallbarn bör, om inte för deras egen skull, också för barnens skull snarast förändra sin aura- och energistruktur via en AuraTransformation™ så att den matchar barnens kristallaurastruktur. Därmed behöver barnen inte begränsa sina stora mänskliga mentala och/eller fysiska potential bara för att de är barn och för att föräldrarna inte kan följa med i barnens snabba utveckling både på det inre och yttre planet.
Faktum är att de nya barnen oftast inte har förståelse för det långsamma och ibland invecklade sätt att leva som många vuxna, med den gamla tidens energistruktur, praktiserar.
Framtidens kristallbarn använder sig uteslutande av genvägstangenterna på tangentbordet och har inte på något sätt lust till att använda gammeldags metoder från den tid då deras föräldrar var barn. Gränssättning, konsekvens, ansvarskänsla, direkt konfrontation samt att tala sanning är kodorden i uppfostran av dagens barn.


Vill du veta mer om de nya barnen och deras beteenden rekommenderar jag dig att läsa Anni Sennovs böcker Kristallbarn, indigobarn och framtidens vuxna och Kristallmänniskan och Kristalliseringsprocessen.

Källa: www.auratransformation.se