Övergångsbarnen

Under perioden 1987-95 blev indigoenergin löpande mer och mer integrerad hos alla nyfödda.

Mellan 1992-1994 föddes alla barn med en blandning av själs- och indigoaura. De har därför mycket av den nya personliga genomslagskraften i sig, men saknar skyddet och förmågan att sätta gränser gentemot både sig själv och andra. Därför har de också själva svårt att hitta balans. Ungdomarna kan vara mycket utåtriktade och direkta gentemot sin omgivning, men de är egentligen inte alls tillräckligt starka för att kunna hantera samma behandling som de själva levererar. De kan i ena stunden vara mycket våldsamma för att i nästa stund bryta ihop fullständigt och ofta utan en uppenbar anledning. Föräldrarna kan därför tvingas vara försiktiga när det gäller uppfostran och rådgivning, eftersom de ibland kan få en obehaglig känsla av att ha trampat över rejält in över ungdomarnas gränser. Motsvarande kan också föräldrarna komma att känna sig lurade av samma sårbara unga människa, som kan vara snabb att utnyttja föräldrarna välvilja i en viss situation, om de själva mår bra.
En Aurajustering eller en balansering är nödvändig för att uppnå full balans, så att denna grupp ungdomar kan bli ”rena” indigos och/eller utveckla sig vidare till ”kristaller” som du kan läsa om under Kristallbarn.

De ungdomar och vuxna människor som är födda från och med sommaren 1987 och fram till 1991, samt en del av dem som föddes i mitten av åttiotalet, är alla födda med en blandad aura som motsvarar den tidigare nämnda gruppen – dock med betydligt mindre indigoenergi i auran. Dessa människor har därför väldigt svårt för att välja om de ska rätta in sig i ledet och vara artiga och väluppfostrade eller om de ska göra uppror och

 

gå sin egen väg. Deras beskydd i förhållande till omvärlden är inte så starkt, vilket ofta resulterar i att de adopterar föräldrarnas och omgivningens ideal och sätt att göra saker, istället för att tillgodose sina egna önskningar i livet. Många av de här människorna kan vid första intrycket utåt verka mycket lugna och tillfredsställda, men de saknar ofta handlingskraft. Erfarenheterna visar att så snart de har gjort en AuraTransformation™ eller en Aurajustering™, så börjar det verkligen hända saker i deras liv. Det är helt enkelt så att en starkare personlighet kommer fram på mycket kort tid.

Vill du veta mer om de nya barnen och deras beteenden rekommenderar jag dig att läsa Anni Sennovs böcker Balans på alla plan eller Kristallbarn, indigobarn och framtidens vuxna

Källa: www.auratransformation.se